Пословно удружење “Понуђачи Србије” у поступцима јавних набавки обратило се Канцеларији за јавне набавке, у име свих актера у поступцима јавних набавки, у циљу унапређења функција новог портала.

Замолили смо представнике Канцеларије за јавне набавке да нови портал унапреде на начин: да привредни субјекти чији се технички капацитети користе немају обавезу регистрације на новом порталу јавних набавки, а самим тим ни обавезу попуњавања изјаве путем портала; постојања опције за наручиоце која би омогућила креирање једне одлуке за све партије; да се омогући наручиоцима објављивање одлука када се спроводи набавка по партијама независно једне од других; да се привредним субјектима омогући да увид у документацију за све партије захтевају и извршавају истовремено; да се омогући функција брисања фаворита и примљених порука након реализације конкретног поступка јавне набавке; да се повећа број карактера приликом указивања на недостатке наручиоцима и подношења захтева за заштиту права;

Садржину дописа прочитајте на ЛИНКУ

Удружење ће наставити да се обраћа свим надлежним органима и организацијама са циљем успешне примене новог Закона о јавним набавкама и новог портала. Позивамо све актере у поступцима јавних набавки да своја искуства у имплементацији нових законских одредби поделе са нама, како бисмо заједничким ангажовање унапредили систем јавних набавки у Србији.

УДРУЖЕНИ = СНАЖНИ