Мишљење канцеларије за јавне набавке везано за податке који се могу означити као пословна тајна у понуди.

Канцеларија за јавне набавке дала је Мишљење везано за питање:УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ОЗНАЧИ ПОВЕРЉИВИМ ОНЕ ПОДАТКЕ КОЈИ НЕ МОГУ ДА…
Да ли наручилац има право да захтева од понуђача у критеријумима да имају уведене стандарде минимум годину дана пре објављивања позива за подношење понуде?

Да ли наручилац има право да захтева од понуђача у критеријумима да имају уведене стандарде минимум годину дана пре објављивања позива за подношење понуде?

У пракси се често сусрећемо са специфичним условима, које наручилац захтева од привредних субјеката који подносе понуду. Тако је…