Да ли наручиоци могу да пропишу као услов да понуђачи буду уписани у регистру Апр-а под шифром делатности која се односи на предмет јавне набавке?

Да ли наручиоци могу да пропишу као услов да понуђачи буду уписани у регистру Апр-а под шифром делатности која се односи на предмет јавне набавке?

Приликом дефинисања услова у конкурсној документацији, неретко се дешава да наручиоци занемаре нека основна начела и прописе која су…
Да ли је прихватљива понуда у којој је један од чланова групе привредних субјеката био у блокади?

Да ли је прихватљива понуда у којој је један од чланова групе привредних субјеката био у блокади?

У нашим текстовима доста смо писали о критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта, начинима за њихово испуњење, мада та…