ДОДАТНИ УСЛОВ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА – СЕРТИФИКОВАНИ СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ

У поступцима јавних набавки прописивање додатних услова има за циљ доказивање способности понуђача да, с обзиром на карактеристике сваког…

ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПРИВРЕДНОГ СУДА – ДОКАЗ ДА НАД ПОНУЂАЧЕМ НИЈЕ ПОКРЕНУТ ПРЕТХОДНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

Решењем број 4-00-1260/2016 од 20.10.2016. године, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела је став да…