Мисија Удружења Понуђачи Србије је заштита интереса понуђача, али и јавног интереса у поступцима јавних набавки. Један од наших главних циљева је рационално отклањање недостатака у поступцима јавних набавки и унапређење конкуренције у овој области. Како бисмо остварили циљеве због којих смо основани настављамо добру праксу указивања наручиоцима на недостатке у конкурсној документацији када је у великој мери ограничена конкуренција и дискриминисани понуђачи.

Сходно наведеном представници Удружења написали су Захтев за измену конкурсне документације у циљу заштите законитости поступка, у поступку јавне набавке Изградња фекалне канализације и црпних станица на више локација у Костолцу. У захтеву смо указали на неправилности уочене у конкурсној документацији које ограничавају конкуренцију међу привредним субјектима на тржишту и нису у складу са Законом о јавним набавкама. Наручилац је на нашу иницијативу и у складу са конструктивним предлозима наше организације у већем делу изменио конкурсну документацију и на тај начин омогућио фер тржишну утакмицу у конкретном поступку јавне набавке.

Предлози Удружења у написаном Захтеву за измену конкурсне документације део су мониторинга конкуренције у поступцима јавних набавки који се спроводи у оквиру реализације пројекта „Механизми за заштиту конкуренције у јавним набавкама у процесу приступања ЕУ”, који се финансира из средстава пројекта “Припреми се за учешће”, а који подржава Делегација Европске уније у Србији.

Одговор наручиоца прочитајте на ЛИНКУ

УСПЕХ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА НИЈЕ САМО САН,

УВЕРИТЕ СЕ У ТО

ПОСТАНИТЕ НАШ ЧЛАН !