Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки наставља са добром праксом указивања наручиоцима на недостатке у конкурсној документацији, у циљу заштите законитости поступка конкретне јавне набавке. Главни циљ Удружења понуђача Србије није само заштита интереса понуђача, већ и јавног интереса, као и унапређење система јавних набавки и читавог привредног система у Републици Србији.

У оквиру реализације Програма “Мониторинг јавних набавки – Добра пракса, успешне одлуке”, који је подржан од стране града Крагујевца, Удружење је многим наручиоцима указивало на недостатке у конкурсној документацији, како би се повећала конкуренција и успешно реализовао поступак јавне набавке.

Један од Захтева можете прочитати на ЛИНКУ