Спорна набавка опреме за ЕПС – Пољаци добили посао упркос вишој цени

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки вратила је "Електропривреди Србије" на поновно одлучивање поступак набавке опреме…