Унија послодаваца Србије и Удружење понуђача Србије који су заједно радили на предлозима промена Закона о јавним набавкама у циљу његовог побољшања, смањења корупције, уштеда послодаваца, али и републичког буџета, током ове недеље започеће акцију УЧЕСТВУЈ – СУЗБИ КОРУПЦИЈУ.

Унија послодаваца Србије и Удружење понуђача ће у циљу информисања хиљада предузећа спровести већи број едукативних семинара и специфичних обука, обићи градове Србије и разговарати са менаџерима компанија, убедити их да својим учешћем помогну и самој држави која је доношењем новог Закона претежно исправила своје грешке, да оствари уштеде на јавним набавкама, а истовремено омогући приватним компанијама да дођу до посла.

Унија послодаваца Србије и Удружење понуђача својим предлозима променили су 25 чланова Закона о јавним набавкама, на основу вишегодишњег искуства многих предузећа која се наилазила на “зид корупције” на јавним конкурсима, али сада предстоји други део посла у коме треба обучити предузећа о начинима учешћа у јавним набавкама и свим законским полугама за спречавање и супротстављање појави намештање тендера и конкурса.

Пресудни подзаконски акти

Кључни догађаји који ће уследити тичу се подзаконских аката и процедура. Унија и Удружење понуђача су већ припремили предлог промена пратећих аката и послали их надлежнима. Закон о ЈН прописује доношење неких подзаконских аката већ до почетка априла, док за друге процедуре оставља дужи рок.

Право лежи у процедурама, сила је у Закону. Ако желимо успех у борби против корупције, нови Закон није довољан. Кључне су процедуре и подзаконска акта која дефинишу поступање и спречавају актере да „из незнања” доносе коруптивне одлуке.

Примена Закона ће зависити искључиво од квалитета будућих подзаконских аката, већа конкуренција на тендерима омогућиће ниже цене, бољи квалитет и уштеде времена и новца буџетима Републике и локалних самоуправа, али и јавним предузећима обезбедити ефикасност и мањи одлив средстава кроз корупцију.

Привредници често не знају механизме да спрече јавна предузећа да им скупо наплаћују тендерску документацију. Не знају како да законски зауставе или пониште незаконито расписан тендер. Све ово биће предмет информисања и едуковања привредника у току кампање УЧЕСТВУЈ – СУЗБИ КОРУПЦИЈУ! (Ецономy.рс, 12. фебруар 2013.)