Удружење “Понуђачи Србије”, уз подршку Топличког центра за демократију и људска права и Уније послодаваца Србије, поднело је Иницијативу за покретање поступка за оцену уставности одредбе члана Закона о јавним набавкама.

Иницијатива је покренута на одредбу дела члана 149. става 3. Закона о јавним набавкама којом су понуђачи условЉени да, пре него што поднесу захтев за заштиту права на садржину конкурсне документације, наручиоцу укажу на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Заинтересовано лице може поднети захтев за заштиту права само ако је претходно указало на неправилности и недостатке и ако наручилац није отклонио те неправилности и недостатке, што, према мишљењу подносилаца иницијативе, представЉа индиректно оспоравање активне легитимације сваком заинтересованом лицу које је из било којих разлога пропустило да претходно укаже наручиоцу на евентуалне значајне недостатке и неправилности.

Оваквом одредбом наручиоци су пред великим коруптивним изазовом, у позицији да потпуно елиминишу конкуренцију, без шансе да их било ко спречи у томе, а заштиту права у поступцима јавних набавки мале вредности је из техничких разлога, због прописаних рокова, и немогуће остварити.

Због свега наведеног, подносиоци иницијативе сматрају да је део одредбе члана 149. става 3. Закона о јавним набавкама ограничавајући и условљавајући и у супротности са Уставом загарантованим правом на подношење жалбе. Зато Уставном суду предлажу покретање поступка за оцену уставности и законитости, обустављање примене наведеног дела Закона и доношење одлуке којом се овај део члана 149. става 3. Закона о јавним набавкама проглашава неуставним и ставља ван правне снаге.