Шта се дешава када наручилац пропусти да пропише технички и кадровски капацитет ?

Опште је позната чињеница да приликом прописивања услова у конкурсној документацији наручиоци имају на располагању, основе за искључење, као…