Чланови управног одбора
Тендери д.о.о. из Крагујевца
Аутомеханика промет д.о.о. из Београда
Faas д.о.о. из Београда
Master team д.о.о. из Београда
Грађевинар д.о.о. из Ивањице

Чланови надзорног одбора
Гро Статик д.о.о. из Новог Сада
Wetricom d.o.o. из Београда
Графпромет д.о.о. из Крагујевца

Стручни консултант Удружења, изабран на седници скупштине је предузеће Тендери д.о.о. из Крагујевца, које је члан и један од оснивача Удружења.