СЕМИНАР

УТИЦАЈ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НА ПРАКСУ ПОНУЂАЧА

ХОТЕЛ “АУРОРА”, НОВИ САД 29.10.2015.

ТЕМЕ:

  1. ПРИПРЕМАЊЕ ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ СА АСПЕКТА ИЗМЕЊЕНОГ И ДОПУЊЕНОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
  2. РОКОВИ И ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА НАКОН СТУПАЊА НА СНАГУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА