Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки успешно је организовало и одржало едукативни скуп, 21.септембра, у Београду “Дан јавних набавки – Очекивања од новог Закона”. Интеракција присутних учесника са реномираним стручњацима у области јавних набавки, допринела је остварењу главних циљева радионице:

  • Представљање најактуелније праксе у области јавних набавки и размена мишљења о очекивањима од новог Закона о јавним набавкама.
  • Информисање понуђача и наручилаца у циљу остваривања заједничких интереса – фер тржишна утакмица која омогућава већу конкуренцију.
  • Интеракција присутних полазника са предавачима како би се на основу постављених питања и представљања најчешћих проблема формирали Предлози одредби новог Закона о јавним набавкама.