Одржана трећа радионица у низу у организацији удружења понуђача Србије у поступцима јавних набавки.

Интерактивни карактер радионице омогућио је , да полазникци изложе своје дилеме и проблеме, да поставе питања и одмах добију одговоре уз детаљну анализу како је то решавано у пракси других наручилаца, односно какав став је заузиман по конкретном питању и који су резултати.