Још један у низу успешно организован семинар од стране Удружења у коме су наши пријатељи, стручни консултанти из консултантске куће Тендери доо веома детаљно појаснили актуелну праксу са фокусом на заштиту права како пре рока за подношење понуда тако и на захтеве за заштиту права након донете одлуке од стране наручиоца. Пружили смо могућност сваком учеснику да постави питање и тако отклонимо све недоумице.