Одржан је семинар у Вили Јелена у Београду 26.04.2012. године.

Теме предавача су биле

Начела и услови учешћа у поступцима јавних набавки у Србији уз осврт на европске стандарде, предавач Јасмина Марковић, поредседник удружења понуђача Србије у поступцима јавних набавки

Правна заштита у јавним набавкама предавачи Станица Радовић и Биљана Ташевић

Предуслови за подношење исправне понуде предава Јагода Ратинац, директор фирме Тендери доо

Након изложених тема организована је Интерактивна радионица

Анализа јавог позива, конкурсне документације, записник о отварању понуде и одлука о избору најповољније понуде.