Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки и овога пута оправдало је поверење понуђача широм Србије. Дана 10.05.2019. године у Београду,успешно је одржана радионица „Шта доноси нови Закон о јавним набавкама – Путоказ за успешну примену”. Сврха едукације била је информисање учесника шта су очекивања од новог Закона о јавним набавкама, са освртом на досадашњу праксу.