КРАГУЈЕВАЦ, Пословно удружење Понуђачи Србије основано је данас у Крагујевцу а залагаће се за увођење фер и тржишне конкуренције у поступцима јавних набавки.

На оснивачкој скупштини пословног удружења је речено да ће се радити на примени праксе из западноевроспких земаља и стварању тржишних услова уз поштовање пуне транспарентности и одговорности у поступцима јавних набавки.

Председница Иницијативног одбора за оснивање удружења Понуђачи Србије Јагода Ратинац казала је новинарима да су до сада сви третирали само наручиоце као важну карику у ланцу јавних набавки које треба образовати о прописима и европским стандардима.

„То је важно и за понуђаче који припремају понуде да би имали благовремена, исправна и прихватљива документа”, рекла је Ратинац.

На оснивачкој скупштини је речено да тржиште јавних набавки у Србији вриједно пет милијарди евра годишње и чини га 12.000 директних и индиректних корисника који закључе око 150.000 уговора.

Оснивачки одбор удружења је навео да је у претходном периоду имао „скроман, али охрабрујући” допринос у тој области јер су смањене надокнаде за преузимање конкурсне документације које су биле између 2.000 и 50.000 динара у 2009. години, на 1.000 динара и мање у преко 70 одсто расписаних јавних набавки ове године. Бета