По новом закону мале набавке до три милиона динара биће јавне, зато што је њихова нетранспарентност била један од највећих извора корупције.

Замка за понуђаче је и то што и даље није обавезно истаћи процењену цену јавне набавке. Понуђач, иако плати тендерску документацију, често буде одбијен зато што процењена цена није прихватљива.

То отвара могућности за корупцију које се уз мали савет могу избећи.

Финансијски консултант Јагода Ратинац каже да постоји шанса да се, сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, од наручиоца захтева процењена вредност можда и много раније него што сам јавни позив буде објављен.

Једна од новина јесте да сваки уговор о набавкама може да буде промењен.

Председница Удружења понуђача Србије Јасмина Марковић истиче да понуђачи могу да заштите своје интересе и ако добро прочитају уговор и виде да ли је у складу са Законом о облигационим односима и Законом о јавним набавкама.

“Уколико нису у складу за законима, понуђачи треба да траже промену јер се дешава да изгубе и милионе на уговору који су потписали а нису знали уопште да су могли да га промене”, објашњава Марковићева.

У Закон о јавним набавкама ушло је 25 чланова, које је предложило Удружење понуђача Србије. Сада се ради на подзаконским актима које су од кључног значаја за примену тог закона, који ће смањити корупцију и трошкове привреде.

Извор РТС