Основано Удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки

У четвртак 09. децембра, на дан борбе против корупције у Крагујевцу је на иницијативу Јагоде Ратинац, директора предузећа Тендери д.о.о., основано Удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки.

Коришћење јавних средстава од стране државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, организација за обавезно социјално осигурање, јавних установа и јавних предузећа, односно набавке добара, услуга и радова наручилаца имају изузетан значај за привреду Србије.