Удружење „Понуђачи Србије” наставља да тежи побољшању система јавних набавки и у складу са тим председница Удружења, Јасмина Марковић, је дала изјаву Центру за истраживачко новинарство Србије у вези са набавком службеног аутомобила, за чију је набавку издвојено 6,6 милиона динара (око 56.000 евра) Градске управе Пирот. Том приликом Јасмина Марковић је изјавила:

„Када се узме у обзир техничка спецификација коју је наручилац навео и детаље које је описао, који по мом мишљењу нису неопходни и примерени предмету набавке, рекла бих да је ова набавка „штелована” за један бренд возила, а што даље имплицира да је вероватно и намењена одређеном понуђачу, али је то веома тешко доказати.”

Детаљније о овоме прочитајте на линку