Пословно Удружење ,, Понуђачи Србије” одржало је на Златибору 05.12.2013 године шесту Скупштину Удружења. На седници су разматрана текућа питања везана за рад Удружења, изнети су члановима подаци о досадашњем пословању Удружења, активностима које је Удружење педузимало у циљу заштите права Понуђача Србије у поступцима јавних набавки као и који су планови Удружења у будућем периоду.

Председница Удружења, г-ђица Јасмина Марковић, поздравила је присутне и захвалила им што су одвојили време да дођу на годишњу седницу удружења. Истакла је да је 09. Децембра трећи рођендан удружења и да је ово ово шеста седница удружења од оснивања.Такође је рекла да је удружење од оснивања до данас прешло дуг пут и тиме постигло да постане важан чинилац у области јавних набавки. Позивани смо на све важне догађаје и скупове из области јавних набавки где смо увек запажени јер преносимо искуства из праксе.Оно што је госпођица Марковић нагласила је то да је удружење успело да пробуди добру вољу законодавца да саслуша удружење и да у Закон кроз амандмане убаци и наше предлоге, али је такође истакла да и најбоље написан Закон не значи ништа ако не постоји воља извршне власти да контролише њихову примену. Рекла је да смо се зато данас и окупили, да сумирамо утиске о примени новог Закона о јавним набавкама који се интензивно примењује шест месеци, да извучемо закључке и организујемо наше даље активности а све у циљу побољшања положаја понуђача у поступцима јавних набавки.