Пословно удружење „Понуђачи Србије” организовало је дана 18. 09. 2015. године, у хотелу „Prestige”, у Београду панел дискусију на тему „КОЛИКО ЋЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА УТИЦАТИ НА ПОВЕЋАЊЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ И УШТЕДЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА”
Панел дискусија је организована за све заинтересоване понуђаче, на којој су стручни консултанти нашег Удружења, уз интеракцију са присутнима, прокоментарисали Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, са освртом на могуће последице које ће измене проузроковати у пракси.

Панел дискусија је успешно завршена потписивањем С А Г Л А С Н О С Т И са закључцима донетим на Панел дискусији и сагласности за достављањем истих надлежним органима и институцијама- предлог за измену и тумачење непрецизних одредби Закона о јавним набавкама.