Циљ нашег Удружења је пре свега заштита интереса понуђача у Србији, ми водимо рачуна да се пракса јавних набавки спроводи по закону и за све остале учеснике у поступцима јавних набавки. Како је улога Републичке комисије као органа да приликом одлучивања поступа у складу са законским одредбама, притом поштујући и устаљену постојећу праксу у циљу обезбеђивања уједначеног поступања и правне сигурности, реаговали смо на нелогичности које су се појавиле у пракси јавних набавки, а на које су нам указали наши чланови и други учесници у поступцима јавних набавки са којима смо у сталном контакту. Упутили смо Републичкој комисији Молбу за сазивање опште седнице и утврђивања правних схватања у циљу уједначеног поступања Републичке комисије и правне сигурности.
Како би се упознали са целокупном ситуацијом, кликом на Молбу за сазивање опште седнице и утврђивања правних схватања у циљу уједначеног поступања Републичке комисије и правне сигурности можете прочитати у целости документ који смо упутили Републичкој комисији.