У оквиру пројекта „Механизми за заштиту конкуренције у јавним набавкама у процесу приступања ЕУ” који се финансира из средстава пројекта “Припреми се за учешће”, а који подржава Делегација Европске уније у Србији (Пун назив пројекта: Јачање капацитета организација цивилног друштва за активно учешће у преговорима о приступању ЕУ кроз изабране радне групе Националног конвента о ЕУ” (Припреми се за учешће – П2П),који финансира Европска унија) Пословно удружење понуђача Србије интензивно ради на креирању препорука за унапређење конкуренције у области јавних набавки. У циљу што квалитетније израде препорука спровели смо анкетирање понуђача и наручилаца како бисмо на основу добијених одговора актера у поступцима јавних набавки уочили каква је њихова пракса и која су им сазнања о стању конкуренције у овој области.

Анкетирање ће трајати до краја реализације пројектних активности, тачније до 23. октобра. У складу са наведеним молимо све заинтересоване понуђаче и наручиоце да издвоје неколико минута времена и попуне анкете које се налазе испод овог текста.

АНКЕТА ЗА ПОНУЂАЧЕ

АНКЕТА ЗА НАРУЧИОЦЕ