Обавештавамо све учеснике у поступцима јавних набавки да је Канцеларија за јавне набавке Удружењу “Понуђачи Србије” одговорила на молбу за унапређење функција новог портала и дала мишљење у вези са коришћењем капацитета других субјеката.

  1. Молба за Унапређење функција новог портал односила се на:

· чување учитаних доказа;

· омогућавање попуњавања јединственог обрасца понуде, модела уговора и других докумената;

· омогућавање привредним субјектима да увид у документације за све партије захтевају и извршавају истовремено.

  1. Молба за Објављивањем званичног мишљења односила се на питање “Да ли лица ангажована по Уговору о делу, Уговору о привременим и повременим пословима или Уговора о допунском раду, имају обавезу регистрације на новом порталу, а самим тим и обавезу попуњавања изјаве путем портала?”

Образложен допис Канцеларије за јавне набавке можете прочитати на:

ЛИНК (страна 1)

ЛИНК (страна 2)