Поштовани,

Тим консултаната „Тендери” доо Крагујевац и Удружење „Понуђачи Србије” заузели су значајну улогу у јавној расправи са највећим бројем усвојених амандмана на одредбе Закона. У име Удружења Понуђача Србије са задовољством Вас позивамо да присуствујете једнодневном семинару, у петак 06.12.2013. године, са почетком у 11 сати, у Хотелу “Златиборска ноћ” који је смештен у викенд насељу Бела Земља, непосредно уз главну саобраћајницу ка Златибору, удаљен 8 километра од Ужица.

Организатор: Удружење „Понуђачи Србије”

Програм семинара:

ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ-расправа после сваког примера, предавач Јагода Ратинац дипл. ецц, директор консултантске фирме Тендери д.о.о., Судски вештак економске струке.

Записник, увид у понуде и одлуке у поступцима јавних набавки, предавач Јасмина Марковић, дипломирани правник, стручни консултант у области јавних набавки и Председник удружења понудјача Србије у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права на конкурсну документацију са освртом на образац понуде, модел уговора и споразум о заједничкој понуди, предавач Станица Радовић дипломирани правник, стручни консултант фирме Тендери д.о.о.

ЦЕНЕ СА ПОПУСТОМ ПО ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА СУ

ЗА ПРВОГ ПОЛАЗНИКА -8.910,00 динара

ЗА ДРУГОГ ПОЛАЗНИКА -6.400,00 динара

ЗА ТРЕЋЕГ ПОЛАЗНИКА – 6.000,00 динара