Поштовани понуђачи,

Након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама Пословно удружење “Понуђачи Србије” у поступцима јавних набавки Вас позива, да 18.09. 2015. године, у хотелу “Prestige” у Београду, са почетком у 10 сати, присуствујете едукативном семинару:

СЕМИНАР

УТИЦАЈ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НА ПРАКСУ ПОНУЂАЧА

Хотел “Prestige”, Београд, 18. 09. 2015. год

Организатор: Удружење „Понуђачи Србије”

Одмах након семинара и организованог ручка за учеснике, Удружење понуђача Вас позива да учествујете на организованој панел дискусији:

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

КОЛИКО ЋЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

УТИЦАТИ НА ПОВЕЋАЊЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ И УШТЕДЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

СА ПОЧЕТКОМ У 14 сати

Због актуелности тема и ограниченог броја учесника, молимо Вас да Ваше пријаве пошаљете најкасније до петка, 11. 09. 2015. године на Email jovanaponudjacisrbije@gmail.com