Пословно удружење “Понуђачи Србије” наставља са позитивном праксом едукације понуђача широм Србије. Кроз практичне примене и размену искустава настојаћемо да решимо најактуелније проблеме понуђача од ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама.