Нови Закон о јавним набавкама доноси бројне новине у систему јавних набавки у Републици Србији: нове врсте поступака, нове рокове, увођење електронских јавних набавки, нови начин доказивања испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке и новине у поступку заштите права.

Како бисмо спремни дочекали примену новог Закона о јавним набавкама, позивамо вас на једнодневну, интерактивну радионицу:

„СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ

ПО НОВОМ ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА”

13.ДЕЦЕМБАР 2019.ГОДИНЕ

ХОТЕЛ „PRESTIGE” БЕОГРАД

У наставку преузмите Позив и Пријавни лист.

ПОЗИВ

ПРИЈАВНИ ЛИСТ