Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки успешно је одржало дуго очекивани скуп у оквиру пројекта „Механизми за унапређење конкуренције у јавним набавкама у процесу приступања ЕУ”. Пројекат се реализује уз финансијску помоћ Европске уније у оквиру већег пројекта „Припреми се за учешће” који заједнички спроводе Центар за европске политике, Национална алијанса за локални економски развој и Центар савремене политике, кроз портал European Western Balkans.

Скуп је одржан у Врњачкој Бањи, у хотелу „Tonanti”, 02. октобра 2020. године. Догађају су присуствовали стручњаци из области јавних набавки, заштите конкуренције, представници понуђача, наручилаца и медија.

Прву тему о заштити конкуренције у Републици Србији излагао је Чедомир Радојчић, члан савета Комисије за заштиту конкуренције.
Другу тему о механизмима за унапређење конкуренције кроз имплементацију новог закона о јавним набавкама презентовала је Александра Литричин, адвокат.
О најчешћим повредама конкуренције са аспекта понуђача говорила је Станица Радовић из фирме Тендери доо Крагујевац.
Истраживање о конкуренцији у јавној потрошњи представио је Драган Добрашиновић, председник Топличког центра за демократију и људска права.

Након представљених тема о конкуренцији одржана је панел дискусија „Механизми за унапређење конкуренције”. Модератор панела била је председница Удружења Јасмина Марковић, док су на панелу дискутовали: Драгомир Поп Митић испред Ужичког центра за демократију и људска права, Јагода Ратинац и Станица Радовић, испред фирме Тендери доо Крагујевац, Марија Марковић из Привредне коморе Србије, Немања Ненадић, програмски директор организације „Транспарентност Србија”, Јована Предојевић и Слађана Васић испред Удружења „Понуђачи Србије”, а у панел дискусију укључивали су се и други учесници са примерима из праксе.

Захваљујући конструктивним предлозима и интеракцији свих учесника, Удружење „Понуђачи Србије” употпунило је и дефинисало препоруке за унапређење конкуренције у поступцима јавних набавки, које ће бити објављене на крају реализације пројектних активности, у чему се и огледа успешност читавог пројекта.

Јавне набавке су значајан део буџетске потрошње у Републици Србији, кључни инструмент преко којег Влада Републике Србије остварује стратешке циљеве. У 2019. години регистрована вредност јавних набавки износила је око 404 милијарде динара, док је учешће јавних набавки у бруто домаћем производу износило око 8%. У процесу приступања ЕУ поглавље 5 о јавним набавкама, отворено је 2016. године у Бриселу. Са поглављем 5 уско је повезано поглавље 8 – о конкуренцији које још увек није отворено. Поглавље о конкуренцији убраја се у једно од најзахтевнијих и најсложенијих у преговарачком процесу. Надамо се да ће препоруке Удружења остварити општи циљ који смо дефинисали пројектом, а то је допринос грађанског друштва демократским реформама које се одвијају кроз процес европских интеграција.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА О КОНКУРЕНЦИЈИ