Пословно удружење „Понуђачи Србије” у поступцима јавних набавки наставља са добро праксом едукације понуђача из целе Србије. Одржана је још једна успешна радионица „Добра пракса – успешне одлуке”. Циљ радионице био је да стручни предавачи из области јавних набавки, кроз практичне примере, представе учесницима актуелности у пракси. Анкетирањем полазника утврдили смо да је циљ постигнут. Понуђачи са наших радионица увек одлазе богатији за бар једно ново искуство. Трудићемо се да будемо још успешнији и да оправдамо поверење наших чланова и других понуђача у Србији.

Прву тему „Анализа конкурсне документације”, представила је полазницима Јасмина Марковић, стручни консултант у фирми „Тендери доо” из Крагујевца. Кроз низ примера из праксе указала је присутнима који су то прихватљиви, а који неприхватљиви услови у конкурсним документацијама, на најчешће грешке наручилаца приликом припреме конкурсне документације и које су могућности да се спречи фаворизовање одређених понуђача кроз техничке спецификације.

Другу тему „Заједничка понуда и понуда са подизвођачем” интерпретирала је Станица Радовић, стручни консултант из фирме „Тендери доо”. Учесницима су представљене обавезе чланова заједничке понуде, обавезе подизвођача, садржина споразума о заједничком наступу и друге важне информације које се тичу овог дела области јавних набавки.

Трећу тему „Заштита права понуђача” представио је адвокат Владимир Ивић. Кроз доста практичних примера понуђачи су упознати на који начин да заштите своја права у поступцима јавних набавки и када су захтеви за заштиту права основани, а када не.

Предавачи су се уз интеракцију са учесницима осврнули на добре и лоше стране Закона о јавним набавкама, као и на то шта је потребно мењати како би се побољшао систем јавних набавки у нашој држави. Како су најављене измене Закона о јавним набавкама у 2017. години, Удружење ће све предлоге понуђача уврстити у предлоге одредби и доставити их надлежним органима и организацијама