Пословно Удружење “Понуђачи Србије” успешно је одржало још један едукативни, интерактиван семинар, ЈОШ ЈЕДАН ПУТОКАЗ КА УСПЕШНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА, у хотелу “Prestige”, у Београду 20. 06. 2014. године . И овога пута су понуђачи усмерени на прави пут, ка успешним јавним набавкама и прихватљивим понудама. Удружење понуђача показало је истрајност ка свом основном циљу, заштити интереса понуђача.

Полазницима семинара прву тему “Заједничка понуда и понуда са подизвођачем”, изнела је госпођа Јагода Ратинац, директорка фирме “Тендери” д.о.о. и судски вештак у области привредног криминала. Другу тему, “Обавезни и додатни услови и техничка спецификација у конкурсној документацији”, успешно је интерпретирала Јасмина Марковић, председница Удружења и стручни консултант у фирми “Тендери” д.о.о. Трећу тему “Процењена вредност јавне набавке и увид у понуде по спроведеном поступку јавне набавке” презентовала је Станица Радовић, стручни консултант из фирме “Тендери” д.о.о. Овога пута на семинару предавања је одржао и господин Слободан Аћимовић из фирме “TQM Konsalting” из Новог Сада. Господин Слободан је на врло занимљив начин приближио учесницима семинара стандардизацију у поступцима јавних набавки.

Удружење ће и даље настојати да одржава семинаре и радионице у циљу едукације понуђача. Трудићемо се да оправдамо поверење наших чланова и осталих понуђача широм наше земље и да сваки пут будемо још иновативнији и бољи.