Обавештавамо све актере у поступцима јавних набавки да су се чланови Удружења „Понуђачи Србије” успешно обучили да поднесу понуду путем новог портала јавних набавки, да су се упознали са критеријумима за квалитативни избор привредних субјеката, начином доказивања услова, роковима, праговима и најчешћим недоумицама и препрекама које је нови Закон донео.

У томе су им помогли стручни консултанти Удружења, Станица Радовић и Јасмина Марковић из фирме Тендери доо Крагујевац, као и Јована Предојевић и Слађана Васић испред Удружења „Понуђачи Србије”.

Удружење ће наставити са позитивном праксом обуке својих чланова и свих других актера у поступцима јавних набавки.

У зависности од епидемиолошке ситуације, едукације ћемо организовати или у виду семинара или у виду webinar-а.

Едукација је спроведена уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.