Удружење „Понуђачи Србије” оправдало је поверење полазника на успешно одржаној радионици „Новине у поступцима јавних набавки и примена у пракси”, што потврђују високе оцене дате у Анкетама задовољства које су на крају радионице попуњавали учесници.

Радионица је одржана у просторијама хотела „Prestige”, 28.10.2016.године.

Прву тему „Примена оквирног споразума и преговарачког поступка у пракси” изнео је Проф. Др Марко Шпилер, оснивач Центра за менаџмент набавки, који је учесницима радионице кроз практичне примере приближио садржину оквирног споразума, правила примене оквирног споразума, као и правила примене преговарачког поступка уколико је наручилац добио све неприхватљиве понуде или спроводи поступак по хитности.

Другу тему интерпретирали су стручни консултанти из фирме „Тендери доо Крагујевац”. Први део теме „Докази испуњености додатних услова” презентовала је Слађана Ратинац – стручни консултант, док је други део теме „Рокови значајни за понуђаче” анализирала стручни консултант – Станица Радовић. Имајући у виду актуелност теме, полазници семинара су могли кроз актуелне практичне примере да добију одговоре на питања као што су: да ли се може захтевати накнадно достављање узорака; да ли су наручиоци у обавези да након достављене изјаве о испуњености услова захтевају достављање доказа од свих понуђача, током стручне оцене понуда; у ком случају се захтев за заштиту права може поднети до истека рока за подношење понуде; као и на многа друга питања.

Трећу тему „Актуелна пракса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки – мериторне одлуке” презентовао је адвокат Саша Варинац, бивши председник Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Одабране су најактуелније Одлуке Републичке комисије, на основу којих су присутни понуђачи могли употпунити своје знање, али и научити много тога о ставовима Републичке комисије након ступања на снагу Закона о измена и допунама Закона о јавним набавкама.

Удружење ће наставити са позитивном праксом едукације понуђача, у циљу унапређења поступака јавних набавки, стварања услова за већу и фер конкуренцију и подизања нивоа законитости и правичности у поступцима јавних набавки.