Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки успешно је организовало едукативну радионицу 21.06.2017. године, у хотелу „Крагујевац” , за понуђаче. Радионица је организована, уз подршку града Крагујевца, у циљу реализације Програма „Мониторинг јавних набавки – већа конкуренција, већа уштеда буџета”. Главни циљ Програма је да понуђачи и наручиоци схвате да су партнери у поступцима јавних набавки и да само заједничким ангажовањем могу унапредити пословни амбијент у поступцима јавних набавки. Удружење ће 05. јула у хотелу „Крагујевац” одржати и радионицу за наручиоце. Велико нам је задовољство што су се понуђачи из Крагујевца и целе Србије одазвали нашем позиву и дали свој допринос успешној реализацији Програма.

Прву тему „Припрема прихватљиве понуде” анализирали су и интерпретирали стручни консултанти Станица Радовић (дипломирани правник са положеним правосудним испитом) и Слађана Ратинац (дипломирани економиста).

Другу тему „Заштита права понуђача” презентовао је адвокат Владимир Ивић, који је такође партнер Удружења у реализацији Програма. Господин Владимир је био и Председник Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, те је кроз доста примера упознао присутне са актуелностима у пракси.

Учесницима радионице обратио се и господин Зоран Костадиновић, испред Управе града Крагујевца за привреду. Он је позвао понуђаче да учествују у поступцима јавних набавки, да понуде припремају у складу са конкурсним документацијама које представљају „мали закон” за понуђаче, да указују наручиоцима на недостатке у конкурсној документацији и да захтеве за заштиту права подносе када је то заиста основано и оправдано.

Едукацији је присуствовала и госпођа Јагода Ратинац, директорка фирме „Тендери доо” из Крагујевца, иначе партнер Удружења у реализацији Програма. Госпођа Јагода одговарала је заједно са предавачима на питања понуђача и презентовала многобројна искуства из праксе.

На основу анкета које су полазници попуњавали, утврдили смо да су са едукације отишли богатији за бар једно ново искуство или информацију. На основу предлога и сугестија које добијамо на нашим радионицама, настојаћемо да будемо још бољи и успешнији у остваривању циљева због којих је Удружење основано.