У оквиру реализације Програма „Мониторинг јавних набавки – Механизми за повећање конкуренције”, Удружење „Понуђачи Србије” успешно је организовало семинар о новом Закону о јавним набавкама и новом порталу. Програм је финансијски подржан од стране града Крагујевца, са општим циљем унапређења конкуренције у поступцима јавних набавки.
Пред око 70 понуђача и наручилаца, уз поштовање свих мера, експерти из области јавних набавки упознали су учеснике са одредбама новог закона и функционисањем новог портала јавних набавки.

Испред градске управе за привреду, полазницима се обратио господин Зоран Костадиновић, начелник одељења за подршку привреди. У уводном обраћању господин Костадиновић похвалио је рад и залагање наше организације уз обећање да ћемо подршку града Крагујевца имати и у будућем раду.

Прву тему – Регистар понуђача и услови за учешће у отвореном поступку јавне набавке, представила је Јасмина Марковић, стручни консултант из фирме ТЕНДЕРИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
Другу тему – Нови портал јавних набавки – припрема и подношење понуде, презентовала је Станица Радовић – стручни консултант из фирме ТЕНДЕРИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ.

Наше обуке препознатљиве су по интерактивности, те су учесници добили одговоре на сва постављена питања. Овај семинар био је први корак ка успешној примени новог Закона о јавним набавкама и правилном коришћењу новог Портала јавних набавки. Понуђачи и наручиоцу отишли су са едукације богатији за прегршт корисних информација. Узимајући у обзир сложеност новог портала и новине које Закон доноси, Удружење „Понуђачи Србије” наставиће и убудуће позитивну праксу организовања обука. Циљ нам је да наше чланове, друге понуђаче у Србији и наручиоце што боље припремимо за савладавање изазова које нови Закон доноси.

Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки јe стручно, невладино, непрофитно удружење основано са циљем заштите интереса понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки.