У очекивању новог Закона о јавним набавкама, Пословно удружење „Понуђачи Србије” и током 2018. године наставља са едукацијом понуђача из читаве Србије. На одржаној радионици „Водич кроз праксу јавних набавки”, признати стручњаци из области јавних набавки, кроз практичне примере водили су учеснике кроз праксу јавних набавки. Понуђачи су кроз интеракцију са предавачима разменили мишљење, поделили искуства и стекли нова знања.

Прву тему Водич кроз поступак јавне набавке – најважније инструкције кроз читав поступак јавне набавке, како припремити прихватљиву понуду, како указати наручиоцу на недостатке, када и због чега поднети Захтев за заштиту права, како и зашто регистровати фактуре у Централном регистру, која су очекивања од новог Закона о јавним набавкама, интерпретирали су стручни консултанти из фирме Тендери доо Крагујевац, Јасмина Марковић и Станица Радовић.

Другу тему Заштита права понуђача, јавног интереса и законитости у пракси – најновији ставови Републичке комисије за заштиту права кроз праксу донетих Одлука и покренутих Управних спорова; када и у којим случајевима покренути управни спор – парницу за накнаду штете –прекршајну пријаву- кривичну пријаву- ефекти у пракси, презентовао је понуђачима адвокат Владимир Ивић.

Након друге теме, Пословни секретар Удружења, Јована Предојевић, представила је учесницима 10 најчешће постављаних питања чланова Удружења и одговоре на иста.

Након озбиљних тема одиграли смо са полазницима радионице занимљиву игру „Добар лош корумпиран”. Игрицу су направили Journalism++ и CINS (Центар за истраживачко новинарство). Игра има за циљ да кориснике на забаван и едукативан начин спроведе кроз најчешће начине намештања тендера, друге видове непоштовања Закона о јавним набавкама и коруптивне праксе.

Успех наших радионица постиже се стеченим искуствима која се успешно примењују у пракси и задовољством наших полазника, што је потврђено високим оценама у Анкетама задовољства које је попунило преко 50 понуђача.