У оквиру реализације програма под покровитељством града Крагујевца„Механизам за повећање конкурентности и развоје зелених јавних набавки“, удружење

„Понуђачи Србије“ успешно је реализовало још једну едукативну радионицу у хотелу „ Шумарице“ за све учеснике у поступцима јавних набавки 29.маја.2023.године.

Предавање пред око 40 учесника радионице су држали наши стручни консултанти из фирем ТЕНДЕРИ доо .

Прва тема се односила на Значај конкурсне документације за све учеснике у поступку јавних набавки са освртом на праксу Републичке комисије и зелене јавне набавке. У овој теми предавач Ђорђе Мијаиловић (стручни консултант, Тендери доо)  који је приближио занимљиве ситуације из праксе које се односе на заштиту права пре истека рока за подношење понуда. Овом темом су кроз практичне примере односно решења Републичке комисије објашњене недоумице и питања која су имали учесници у току семинара.

Друга тема Стручна оцена понуде из угла наручиоца и понуђача са освртом на праксу Републичке комисије и зелених јавних набавки,коју је учесницима предавала Станица Антељ ( стручни консултант, Тендери доо) се управо односила на заштиту права у поступцима јавних набавки након донете одлуке. Примерима из праксе су веома јасно објашњене различите ситуације са којима се сусрећу понуђачи, начини и ставови  Републичке комисије донети решењима у којима су разјашњене многе специфичне ситуације из праксе.

Пракса Републичке комисије је једина да кажемо званична пракса на основу које поступају понуђачи, наручиоци и сви други заинтересовани привредни субјекти који учествују у поступцима јавних набавки.

Пружили смо могућност свим полазницима да поставе питање и уз нашу помоћ отклоне све недоумице. Тим Тендера је и овога пута оправдао поверење учесника и веома посвећено приступио анализи својих тема како би присутнима разјаснили сваку недоумицу и дали конкретан одговор на свако постављено питање.