Пословно Удружење понуђачи Србије, свакодневно комуницира са члановима, решавајући њихове проблеме и недоумице са којима се свакодневно сусрећу из области Јавних набавки.

Удружење је упутило молбу Републичкој комисији за објављивање правних схватања за примену појединих одредби ЗЈН. Често се у решењима Републичка комисија позива на правна схватања донета на општим седницама.

Пример решења можете видети кликом на линк.

Молбу послату Републичкој комисији 31.05.2023 можете погледати кликом на линк.