Поштовани понуђачи и наручиоци.

Радна група за припрему Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, образована од стране Министарства финансија, припремила је текст Нацрта закона.

Представници органа и организација, правосудних органа, међународних организација, удружења грађана и других представника цивилног друштва могли су да дају своје предлоге, коментаре, сугестије и примедбе на текст Нацрта закона до 5. јула 2023. године.

Удружење ” Понуђачи Србије” је послало своје предлоге, које можете погледати кликом на линк.