За 45. Билтен Националне алијансе за локални економски развој говорила је Председница Удружења Јасмина Марковић. Том приликом је истакла колико је поступака јавних набавки објављено у првих месец дана примене новог портала јавних набавки. Навела је и да су многи наручиоци пожурили да одлуке о покретању поступка јавне набавке донесу пре 1. јула 2020. године како се на њих не би примењивале одредбе новог Закона о јавним набавкама, те ће током ове године још око 3.345 набавки бити објављено по старој процедури, на папиру.

„Журба наручилаца да покрену поступке пре 1. јула говори нам о потреби враћања поверења у систем јавних набавки, као и о неопходности додатне едукације како би се боље припремили за примену закона. Заједно са НАЛЕД-ом, у оквиру пројекта Јавно-приватни дијалог за развој, који подржава USAID, већ смо организовали обуке и припремили видео упутство за коришћење портала и спремни смо да наставимо сa едукацијом наручилаца и понуђача. Вредност јавних набавки у Србији премашила је прошле године 440 милијарди динара, уз још 150 милијарди динара прометованих кроз набавке изузете од примене закона, што довољно говори о значају транспарентности и ефикасности јавних набавки јер је реч о новцу свих грађана” – рекла је Јасмина Марковић, председница Удружења „Понуђачи Србије”.

Детаљније о овоме прочитајте на ЛИНКУ.

Циљ Удружења „Понуђачи Србије” и НАЛЕД-а је да уз подршку Америчке агенције за међународни развоју (USAID), кроз пројекат „Јавно-приватни дијалог за развој”, допринесу повећању конкуренције и фер тржишне утакмице у поступцима јавних набавки, као и повећању броја понуда и прихватљивих понуда по поступку. Највећи резултат који би требало да буде остварен кроз дијалог јесте „помирење” јавног и приватног сектора, односно наручилаца и понуђача.