У примени новог Закона о јавним набавкама појављују се разна питања у вези са тумачењем његових одредби, али и многе препреке у коришћењу новог Портала јавних набавки које је неопходно унапредити и савладати.

Удружење “Понуђачи Србије” обратило се Канцеларији за јавне набавке:

• МОЛБОМ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЗВАНИЧНОГ МИШЉЕЊА
• МОЛБОМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ФУНКЦИЈА НОВОГ ПОРТАЛА

Замолили смо представнике Канцеларије за јавне набавке да објаве званично мишљење у вези са питањем да привредни субјекти чији се технички капацитети користе немају обавезу регистрације на новом порталу јавних набавки, а самим тим ни обавезу попуњавања изјаве путем портала, као и да нови портал јавних набавки унапреде на начин да носилац посла у конкретном поступку јавне набавке који је обликован по партијама, приликом попуњавања обрасца понуде може директно да означи у којој партији учествује самостално, а у којој партији ангажује чланове конзорцијума.

Образложен допис упућен Канцеларији прочитајте на ЛИНКУ.