Поштовани,

Обавештавамо вас да је од 07. јула 2021. године омогућено коришћење
Портала јавних набавки на
ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ,
односно:

  • приказ Портала и претраживање поступака јавних набавки на енглеском језику,
  • припрема документације о набавци на енглеском језику и
  • подношење понуде или делова понуде на страном језику.

Упутствима за коришћење наведених нових функционалности Портала јавних набавки се приступа кликом на линкове наведене на следећој интернет страници:
https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/5382/Verzija-