Удружење Понуђача Србије је у сарадњи са USAID-om, по пројекту за одговорну власт, организовало 12.10.2021.године једнодневну онлајн обуку о примени Закона о јавним набавкама за представнике понуђача у поступцима јавних набавки.
Како је већ добро познато Удружење Понуђача Србије активно ради на едукацији представника понуђача како би им на тај начин омогућила да отклоне све недоумице и своје учешће у припреми и подношењу понуда у поступцима јавних набавки учине успешнијим.

Онлајн обука је искључиво била прилагођена представницима понуђача и њиховим правима, потребама и обавезама у поступцима јавних набавки. Теме су предаване у три етапе и обухватале су критеријуме за квалитативни избор и начин доказивања, као и ослањање на капацитете другог, подношење заједничке понуде и понуде са подизвођачима- доказивање критеријума за избор у понуди и обавезе у реализацији уговора, али и сам портал јавних набавки, начин припреме и подношења понуде, постављање питања наручиоцу, достављање доказа, подношење захтева за заштиту права и осталих мишљења.

Овакавим начином одржавања обуке успели смо да окупимо велики број заинтересованих понуђача који су били веома активни на самој обуци и имали интерацкију са нашим предавачима, адвокатима Александром Литричин и Сашом Варинцем који имају вишегодишње искуство у области јавних набавки.
У том правцу настављамо сарадњу са USAID-om где имамо у плану организовање још две овакве онлајн обуке до краја године, с тим што сви наши учесници могу да се изјасне на које теме би желели да дискутују са нашим предавачима и на тај начин отклоне све недоумице у вези са њима.