Нова пракса Републичке комисије везана за подношење захтева на конкурсну документацију

Нова пракса Републичке комисије везана за подношење захтева на конкурсну документацију

Често се у пракси сусрећемо са различитим тумачењима и ставовима које заузима Републичка комисија приликом одлучивања у поступцима заштите…
Предлози за унапређење текста нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

Предлози за унапређење текста нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

Поштовани понуђачи и наручиоци. Радна група за припрему Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, образована…
Молба Републичкој комисији за јавно објављивање одлука донетих на општим седницама

Молба Републичкој комисији за јавно објављивање одлука донетих на општим седницама

Пословно Удружење понуђачи Србије, свакодневно комуницира са члановима, решавајући њихове проблеме и недоумице са којима се свакодневно сусрећу из…
Механизам за повећање конкурентности и развој зелених јавних набавки

Механизам за повећање конкурентности и развој зелених јавних набавки

У оквиру реализације програма под покровитељством града Крагујевца„Механизам за повећање конкурентности и развоје зелених јавних набавки“, удружење „Понуђачи Србије“…