Да ли је наручилац  дужан да захтева продужење рока важења понуда у поновљеној стручној оцени уколико су све понуде неприхватљиве?

Да ли је наручилац  дужан да захтева продужење рока важења понуда у поновљеној стручној оцени уколико су све понуде неприхватљиве?

Selective focus of hourglass with green sand on wooden background Већ смо навикли да се у пракси јавних набавки…
Да ли је уз понуду потребно доставити преводе документације која није на српском језику?

Да ли је уз понуду потребно доставити преводе документације која није на српском језику?

Приликом подношења понуде понуђачи полазе од тога да је сваки услов прописан од стране наручиоца јасан како би на…
Техничка грешка при куцању- Да ли може бити разлог за одбијање понуде као неприхватљиве?

Техничка грешка при куцању- Да ли може бити разлог за одбијање понуде као неприхватљиве?

Закон о јавним набавкама је јасно прописао чланом 142.ЗЈН  које су обавезе наручиоца  када приликом прегледа и вредновања понуда…