Уз подршку Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (СИДА) и Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) у оквиру пројекта
„Јавно-приватни дијалог за развој”,
НАЛЕД и Удружење „Понуђачи Србије”
покрећу кампању „Месец јавних набавки” поводом годину дана од примене новог Закона и е-Портала за јавне набавке.

Тим поводом, позивамо све представнике привреде, потенцијалне понуђаче у процедурама јавних набавки, представнике локалних самоуправа и државних институција као наручилаца, као и стручну јавност и грађане, да се након прве године примене новог Закона и електронског портала о јавним набавкама, укључе у јавно-приватни дијалог и укажу на проблеме, изазове и могућа решења за подстицање конкуренције и ефикаснијих јавних набавки у Србији, кликом на линк: https://www.jpd.rs/mesec-javnih-nabavki.php

Прикупљени предлози послужиће као полазна основа за дефинисање препорука за даље унапређење пракси у овој области, које ће Удружење “Понуђачи Србије” и НАЛЕД заговарати пред Владом и надлежним институцијама.