Да ли је могуће донети одлуку без претходног позивања понуђача/кандидата да појасне непотпуне или нејасне податке или документацију?

Да ли је могуће донети одлуку без претходног позивања понуђача/кандидата да појасне непотпуне или нејасне податке или документацију?

Неретко долазимо у ситуацију да поступке учесника у јавним набавкама анализирамо на основу решења Републичке комисије за заштиту права…
Да ли наручиоци могу захтевати достављање обавезујућих писама банке уз понуду?

Да ли наручиоци могу захтевати достављање обавезујућих писама банке уз понуду?

Приликом сачињавања конкурсне документације, наручиоци воде рачуна о томе да пропишу све услове који су неопходи за спровођење поступка…
Мишљење Канцеларије за јавне набавке у вези примене члана 115. става 2. ЗЈН

Мишљење Канцеларије за јавне набавке у вези примене члана 115. става 2. ЗЈН

Стручни тим Удружења свакодневно комуницира са својим члановима, решавајући њихове недоумице у вези са различитим питањима из области јавних…